Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan ei voida tällä hetkellä ottaa uusia asiakkaita!

Hevostoiminta on sosiaalipedagogista, silloin kun siinä toteutuvat tietynlaiset sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan tunnuspiirteet. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu toimintaan, jossa asiakas toimii luonnollisessa ympäristössä hevosen kanssa. Toiminnan tavoitteena on, että asiakas pystyy vahvistamaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on asiakkaiden sosiaalisen kasvun tukemiseen tähtäävää toimintaa. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus sekä talliyhteisö. Toiminnassa keskeistä on yhteisöllisyys, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja dialogisuus (aito kohtaaminen).

Hevosen avulla pyritään auttamaan asiakasta ymmärtämään sellaisten asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Asiakkaan hevos/ratsastustaidot ja toimintakyky otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Toimintaan voi osallistua myös ilman aiempaa hevoskokemusta.

"Motivaatio syntyy henkilökohtaisten merkitysten kautta ja johtaa sitoutumiseen"

ks. www.hevostoiminta.net